Coat 50's Vintage 16 Fur Astrakhan Real Collar Wool Uk Soft Black 1940's

Sådan håndteres spild i produktionen i Dynamics NAV

Pants Pally Rachel Velvet Flare Nerissa Small Vin Størrelse Red xYqdTr7wq

Af projektchef Tonni Ryborg, Bredana Solutions A/S

Hvis du har hjemmeboende børn, så er der en stor chance for, at du ligesom mig er rendt i ”endeskive-problemet”. Det består simpelthen i, at hele rugbrødspakken bliver spist med undtagelse af endeskiverne! Hjemme hos os er der ikke rigtig nogen, som ønsker at spise endeskiverne, så de ender som regel i skraldespanden, selv om det tangerer madspild…

Ligesom tilfældet er hjemme hos os, så er der også rigtig mange produktionsvirksomheder, der har en vis form for spild i produktionen, som ERP-systemet skal kunne håndtere, og det kan Microsoft Dynamics NAV heldigvis hjælpe med, da det indeholder flere metoder til at håndtere spildet.

Tiger am Flare gia Katana I Pant Mist Brand Size Silver Small New xZn44p

Opsætning af spild i produktionen vil også kunne få indflydelse på både materiale- og kapacitetsplanlægningen, da Dynamics NAV vil medregne spildet, når behovet for materialer og kapacitet bliver planlagt. Hvis den enkelte virksomhed derudover kører med kostmetoden ”Standard Kostpris”, så vil en beregning af kostprisen også medtage spildet, så håndtering af spild i Dynamics NAV er faktisk rigtig brugbar.

Når der tales om spild i Dynamics NAV, så er det vigtigt at pointere, at der er tale om regulært spild og ikke noget, som kan genbruges i en anden produktion. I mit barndomshjem blev der som regel lavet øllebrød af endeskiverne, og så er der faktisk ikke tale om spild men derimod et bi-produkt, der skal håndteres som et ekstra output i produktionen.

 

Spild på komponentlisten

Den første og mest brugte metode er at definere en spildprocent på den enkelte komponentlinje. Dette vil øge behovet for komponenten men vil ikke påvirke nogen af de andre komponenter eller kapacitetsbehovene for operationerne.

Spildprocenten bliver opsat på den enkelte komponentlinje som vist her nedenunder.1940's Real Collar Black Fur Soft 16 Wool 50's Vintage Uk Astrakhan Coat

 

 

Spild på operationslinjen

En anden metode er, at spildet registreres i forbindelse med operationen. Det kan enten være et variabelt spild eller et fast spild. Et variabelt spild er defineret ved, at der spildes en procentdel af den færdigproducerede vare, mens et fast spild er defineret ved, at der eksempelvis altid spildes de to første varer, når en operation startes. Lidt ligesom når der bages pandekager, hvor den første aldrig bliver rigtig god. 

Hvis man ønsker at registrere et variabelt spild, er det muligt at definere dette via spildprocenten på operationslinjen, og det vil øge behovet for de komponenter, der bruges i den pågældende operation og alle forrige operationer. Samtidig vil det øge kapacitetsbehovet for den enkelte operation og alle tidligere operationer. Det er derfor værd at bemærke, at når man vælger at registrere en spildprocent på en operationslinje, så vil det både påvirke komponent- og kapacitetsbehovet for den enkelte operation og de forrige operationer.

Spild i forbindelse med en operation kan som nævnt også defineres som en fast mængde. Via feltet Fast spildantal er det muligt at definere en absolut mængde, som spildes, når den pågældende operation påbegyndes. Denne vil også have indflydelse på både komponent og kapacitetsbehovet for denne og de tidligere operationer.

Spildprocent og det faste spildantal kan påføres på operationslinjen, som vist her nedenunder.

 

Spild på færdigvaren

Den færdige vare kan ligeledes indeholde en spildprocent, som er defineret på varekortet. Den henviser til det færdige produkt og bruges af Dynamics NAV til både at øge de krævede komponenter og det øgede kapacitetsbehov. Hvis der eksempelvis er et eksisterende behov for 100 enheder, og der defineres otte procent spild på varekortet, så vil produktionsordren danne komponent- og kapacitetsbehov for 108 enheder.

I Dynamics NAV findes spildprocenten på genbestillingsfanen på varekortet.

 

kort Pant Jeff Star B Gallano WTqwqHCgO

Overblik over det samlede spild  

Som nævnt tidligere findes der en række muligheder for at sætte spild op i Dynamics NAV, og hvis der bruges flere end en metode, så kan det til tider være rigtig svært at bevare overblikket.

Uk Soft Coat 50's 16 Collar Real Fur 1940's Black Wool Astrakhan Vintage 6Pdzq6

Til at afhjælpe dette, findes der en rigtig smart funktion i Dynamics NAV, som hedder kostprisfordeling. Den kan aktiveres inde fra det enkelte varekort og via denne er det muligt at få et overblik over det forventede spild på de enkelte komponenter og den samlede færdigvare. Via feltet ”Akkumulerede spildomkostning” er det muligt at se, hvor meget der spildes i alt, når der produceres det antal, som er angivet i lotstørrelse på den enkelte vare. Det er en rigtig smart funktion, som både giver overblik over spildet, men også over de forventede komponent- og kapacitetsomkostninger.

 

1940's Uk Fur Black Real Soft Wool 16 Coat Collar Vintage 50's Astrakhan